ถ้าจะพูดถึงการเรียนในระบบของไทยแล้ว ก็คือเริ่มเรียนตอนอนุบาล จากนั้นเข้าเรียนประถม ไล่ไปตั้งแต่ชั้น ป.1 จนถึง ป.6 จากนั้นก็มัธยม ม.1 ถึง ม.6 จากนั้นถึงเข้าเรียนระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัย และต่อจากนั้นก็แล้วแต่ว่าใครจะพอแค่นี้ ทำงานเลย หรือเรียนต่อในขั้นปริญญาโท หรือปริญญาเอกต่อไป ถ้าจะนับจำนวนปีที่ต้องเรียนก่อนเข้ามหาวิทยาลัยก็รวมเป็นเวลากว่า 15 ปี กว่าจะจบ ม.6

ปัจจุบันมีทางลัดที่ช่วยย่นระยะเวลา 15 ปีนี้ลงไป คือช่วง ม.ปลาย ม.4-ม.6 ที่หากเราใช้วิธีสอบเทียบวุฒิเอา สอบเทียบได้เร็วแค่ไหนก็เท่ากับย่นระยะเวลาไปได้เท่านั้น อย่างการสอบเทียบที่นิยมมากขึ้น คือ เรียน GED สอบเทียบวุฒิ ม.6 โดยสามารถสอบและได้วุฒิได้เวลาไม่กี่เดือน ทำให้ประหยัดเวลาเรียน 3 ปี ช่วงมัธยมปลายไปได้

มีน้อง ๆ และผู้ปกครองที่อาจมีคำถามว่า เรียน GED สอบเทียบวุฒิ จะคุ้มค่ากว่าไหม แพงกว่าหรือเปล่า ก็ต้องบอกว่า ขึ้นอยู่กับน้องสอบเทียบวุฒิได้เร็วแค่ไหน ถ้าเตรียมตัวดี สอบครั้งเดียวผ่านเลย ก็เสียเงินครั้งเดียว สำหรับค่าสอบจะมีการสอบ GED Ready เป็นแบบทดสอบความพร้อมก่อน วิชาละ $6.99 เมื่อสอบผ่านแล้วจึงจะไปลงสอบจริงได้ สอบจริงวิชาละ $80 วิชาสอบมีจำนวน 4 วิชา เมื่อสอบผ่านมีค่าเอกสารและค่าส่งเอกสารประมาณ $100 รวมแล้วก็ตกเป็นเงินไทยประมาณ หมื่นกว่าบาท แต่ถ้าสอบไม่ผ่านก็ต้องสอบใหม่ต้องเสียค่าสอบใหม่ ดังนั้นสอบ GED คุ้มหรือไม่คุ้ม ขึ้นอยู่กับความพร้อมของผู้สอบ ความรู้ทักษะภาษาอังกฤษ และเป้าหมายว่าต้องการนำ GED ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใด